HLS Heizung Klima Sanitär

Jürgens

Volker Jürges

Dipl.-Ing., Projektleiter HLS

Telefon: +49 395 570 83 47 – 17

E-Mail: v.juerges@ibes-ht.de

Nitsch

Hans Jürgen Nitsch

Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik

Telefon: +49 395 570 83 47 – 21

E-Mail: j.nitsch@ibes-ht.de

roedinger

Christian D. Rödiger

Dipl.-Ing. (FH) Planungsingenieur HLS

Telefon: +49 395 570 83 47 – 13

E-Mail: c.roediger@ibes-ht.de

Martin

Sigrid Martin

Dipl.-Ing. Versorgungstechnik

Telefon: +49 395 570 83 47 – 15

E-Mail: s.martin@ibes-ht.de

Liebmann

Marco Liebmann

Teilkonstrukteur/ Bauleitung

Telefon: +49 395 570 83 47 – 16

E-Mail: m.liebmann@ibes-ht.de

Al Shoofi

Enas Al Shoofi

B. Eng. Planungsingenieur HLS

Telefon: +49 395 570 83 47 – 15

E-Mail: e.alshoofi@ibes-ht.de

Peter Stövesand

Peter Stövesand

M. Eng. Planungsingenieur HLS

Telefon: +49 395 570 83 47 – 22

E-Mail: p.stoevesand@ibes-ht.de